หน้าหลัก
ประวัติหน่วย
ภารกิจ/การจัดหน่วย
ทำเนียบผู้บังคับบัญชา
อดีตผู้บังคับบัญชา
พลตรี สุรเดช ประเคนรี ผู้บัญชาการ กองบัญชาการช่วยรบที่1
สำนักงานส่งกำลังบำรุง
ศูนย์ควบคุมการส่งกำลังบำรุง
ส่วนแยก บชร.1
(พื้นที่กรุงเทพฯ)
หน่วยขึ้นตรง
กองพันซ่อมบำรุงที่21
กองพันส่งกำลังและบริการที่21
กองพันสรรพาวุธกระสุนที่21
กองร้อยทหารขนส่งรถยนต์บรรทุกเบา
กองร้อยกองบังคับการ
ชุดรักษาพยาบาลที่1
กองฝ่ายเสธฯ
กองยุทธการและการข่าว
กองส่งกำลังบำรุง
กองกำลังพล
กองบริการ
 Youtube บชร.1
กองบัญชาการช่วยรบที่ 1 ค่ายพนัสบดีศรีอุทัย เลขที่ 480 หมู่1 ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี 20240 Email : Thanet.cc@gmail.com สงวนลิขสิทธิ์ © 2016 โดย กองบัญชาการช่วยรบที่1 Copyright 2016 ©1st Army Support Command. All Rights Reserved.