หน้าหลัก
ประวัติหน่วย
ภารกิจ/การจัดหน่วย
ทำเนียบผู้บังคับบัญชา
อดีตผู้บังคับบัญชา
รายการ
ราคากลาง
ประกวดราคาจ้างซ่อมปรับปรุงและต่อเติมอาคารโรงเลี้ยงจุ 100 คน
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ61
สอบราคาซื้อวัสดุซ่อมผ้าใบและสิ่งทอของ กองบัญชาการช่วยรบที่ 1
สอบราคาซื้อสี และ สิ่งอุปกรณ์สายช่างของ กองบัญชาการช่วยรบที่ 1
 สอบราคาจ้างซ่อมแซมเรือนแถวนายทหารประทวน ของ กองบัญชาการช่วยรบที่ 1 (11 ต.ค.59)
 สอบราคาจ้างซ่อมแซมเรือนแถวนายทหารประทวน ของ กองบัญชาการช่วยรบที่ 1 (15 ก.ย.59)
 สอบราคาซื้อวัสดุซ่อมผ้าใบและสิ่งทอของ กองบัญชาการช่วยรบที่ 1 (23ก.ย.59)
 สอบราคาซื้อสีและสิ่งอุปกรณ์สายช่าง กองบัญชาการช่วยรบที่ 1 (23ก.ย.59)
กองบัญชาการช่วยรบที่ 1 ค่ายพนัสบดีศรีอุทัย เลขที่ 480 หมู่1 ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี 20240 Email : Thanet.cc@gmail.com สงวนลิขสิทธิ์ © 2016 โดย กองบัญชาการช่วยรบที่1 Copyright 2016 ©1st Army Support Command. All Rights Reserved.