บชร.1
กองบัญชาการช่วยรบที่ 1 ขออภัย...ปรับปรุงชั่วคราว